🪨Maden

Oyuncularınız maden sistemi sayesinde dinar, coin ve birçok eşya kazanabilir.

Oyuncularınız maden sistemi sayesinde dinar, exp, coin gibi birçok değerli eşya kazanabilir. Kırılan madenler envantere gelmez ve belli bir süre sonra yenilenir. Madenleri kırdığınızda hesabınıza dinar eklenir.

Last updated