🏅[YENİ!] SuperiorSkyBlock2 (/rankup) Konfigürasyon

Belli gereksinimler ile rütbe (rankup) atlanmasını sağlar.

Bu konfigürasyon DeluxeMenus eklentisi kullanılarak tasarlanmıştır.

Konfigürasyon içerisinde bulunan eklentiler teslim edilmektedir.

Konfigürasyonun amacı belli gereksinimleri kontrol ederek oyuncunun rütbe atlayabilmesini sağlamaktır. Gereksinimler:

  • SuperiorSkyBlock2 Ada Seviyesi

  • Permission (Yetki)

  • Para

  • Seviye

Last updated